Diemen, Wilhelminaplantsoen

 

Grote opkomst informatieavond herontwikkeling Wilhelminaplantsoen

Op woensdag 5 juli jongstleden is er door Meestershof BV (een samenwerking tussen Did Vastgoedontwikkeling en Aalberts Bouw) een inloop informatieavond georganiseerd over de herontwikkeling van de voormalige postkantoorlocatie in het centrum van Diemen. De locatie is gelegen op de hoek van het Wilhelminaplantsoen en de Ouddiemerlaan. Het voormalige postkantoor is reeds gesloopt.

Meestershof BV heeft in goed overleg met de gemeente een plan gemaakt met 10 grondgebonden woningen. Op het terrein achter de woningen is ruimte voor parkeren voor de toekomstige bewoners. Tijdens deze avond werden direct omwonenden geïnformeerd over de plannen. De opkomst was groot en er is positief gereageerd op het gepresenteerde ontwerp.

Naar verwachting gaan de woningen in oktober 2017 in de verkoop.