Kortenhoef, informatieavond over de revitalisatie van De Meenthof

Op 29 september jongstleden hebben wij een informatieavond over de revitalisatie van De Meenthof gehouden. De presentatie die wij hebben gegeven staat zoals afgesproken op de site van Did Vastgoedontwikkeling (www.didbv.nl). We zijn sindsdien hard aan de slag gegaan met het uitwerken van de gebiedsvisie. We hebben veel aandacht besteed aan onder andere een passende parkeeroplossing en de verkeersveiligheid. De eerste resultaten hebben we besproken met de gemeente. De gemeente wil dit goed bestuderen alvorens daar akkoord op te geven.

Daarna bespreken we de resultaten met de klankbordgroep waar zich inmiddels ruim 10 personen voor hebben aangemeld. Ook vindt er een bespreking plaats met het bestuur van de winkeliersvereniging en houden we een inloopspreekuur voor eigenaren van vastgoed in De Meenthof. Daarna zullen we weer een informatieavond houden. We zullen u hiervoor uitnodigen. Wij verwachten dat we in eind januari/begin februari 2016 een informatieavond kunnen organiseren. We beseffen ons dat dit later is dan we hadden gepland. We vinden het echter belangrijk om de gebiedsvisie zorgvuldig uit te werken en dat deze ook wordt onderschreven door de gemeente.