Kortenhoef, kerktuin

201509214 Schets Mulleners 3

Op 17 november jl. zijn omwonenden van de kerktuin in Kortenhoef geïnformeerd over de plannen van het kerkbestuur en Meestershof BV. Tijdens deze avond heeft Wil van Erp namens het kerkbestuur van de St. Antonius van Paduakerk toegelicht waarom de kerk een deel van de kerktuin wil verkopen en hiervoor Meestershof BV heeft benaderd. Het aantal leden van de parochie neemt af en het onderhouden van de kerk kost veel tijd en geld. Om het voortbestaan van de parochie naar de toekomst te waarborgen heeft het kerkbestuur besloten een deel van de kerktuin te verkopen ten behoeve van woningbouw. Het bisdom heeft hierop akkoord gegeven.

Tijdens de informatieavond is door Meestershof BV het planconcept toegelicht. Er is gekozen voor 2 twee-onder-één-kapwoningen. Dit sluit goed aan bij de bestaande bebouwing in de omgeving, heeft een ruimtelijke opzet met een groen karakter en parkeren wordt opgelost op de eigen kavel. Door de aanwezigen zijn vragen gesteld over het parkeren, bezonning van de bestaande tuinen en de ligging van de woningen ten opzichte van de Barend Udolaan. Komende periode zal door Meestershof BV het planconcept verder worden uitgewerkt en zal er een bestemmingsplanprocedure worden gestart.