Leiderdorp, Bij de Zijl

Op zaterdag 14 april jl. vond de start verkoop plaats van Bij de Zijl. Onder grote belangstelling werden brochures uitgedeeld en vragen van geïnteresseerden beantwoord.

Bij de Zijl is een ontwikkeling van Vink Bouw en Did Vastgoedontwikkeling. Het project bestaat uit 182 woningen waarvan 104 vrije sector huurwoningen, 36 sociale huurwoningen en 42 koopwoningen. Inschrijving voor de koopwoningen kan nog t/m 22 april. Voor meer informatie zie www.bijdezijl.nl.