Marktwerking is beter voor u?

Het zijn heftige tijden op de woningmarkt. Is het niet de consument die geen vertrouwen heeft dan is het wel Den Haag die een duit in het zakje doet. Did Vastgoedontwikkeling is absoluut voor meer marktwerking op de woningmarkt. De oplossing lijkt simpel: fiscaliseer de huren. Alle huurwoningen worden tegen marktwaarde verhuurd en de politiek bepaald wie, via de fiscus, gecompenseerd wordt voor te hoge woonlasten. Scheefwonen opgelost en de corporaties kunnen zich gaan richten op hun gewone bedrijfsvoering. Eenvoudig en aan iedereen goed uit te leggen. Deze oplossing wordt alleen structureel door Den Haag genegeerd . Steeds worden er manmoedige nieuwe pogingen gedaan meer marktwerking te realiseren. Als recente aanzet kwam daar het systeem met Donnerpunten. In deze regeling mogen verhuurders in een aantal gekozen gemeenten (op basis van WOZ-waarde) extra punten toevoegen in het woonwaarderingsstelsel. Hierdoor mogen zij een hogere huurprijs voor dezelfde woning vragen. Op zich een aardige poging maar het effect hiervan lijkt marginaal; veel partijen willen of kunnen de regeling niet of nauwelijks toepassen. De rookwolken zijn nog niet opgetrokken of daar is de volgende regeling: de huurprijs mag maximaal 4,5% van de WOZ-waarde bedragen. De Haagse politici hebben zich niet gerealiseerd dat deze maatregel niet alleen dramatische effecten heeft voor corporaties buiten de Randstad maar zeker ook voor de studentenhuisvesting: oeps, foutje bedankt! Door deze maatregel komt de zo noodzakelijke groei van het aanbod voor studentenhuisvesting volledig tot stilstand. Zo hebben onlangs DUWO en Syntrus Achmea diverse projecten stopgezet. Helaas is de WOZ-waarde van een studenteneenheid doorgaans zo laag dat er op basis van de 4,5% regel geen huurprijs gerealiseerd kan worden die enige investering mogelijk maakt. Sterker nog, de studentenhuisvesters wordt, mede door alle andere Haagse grepen in de kas, gewoon de nek omgedraaid en investeerders rennen weg. In 2 weken een maatregel bedenken en vervolgens wachten tot volgend voorjaar alvorens hier wat mee te doen; een aardig staaltje van Haagse logica die op de werkvloer dramatische gevolgen heeft. Beste mijnheer Blok, stop met het mengen van een dodelijke cocktail en doe iets. Eerste stap nu zou kunnen zijn deze voorgenomen onzinnige maatregel van tafel te halen en wel zo snel mogelijk. Jazeker, Did Vastgoedontwikkeling gelooft in marktwerking op de woningmarkt, ook in de studentensector, maar doe het simpel en met verstand!