Provincie stelt ruim € 480.000,- subsidie beschikbaar voor bedrijventerreinen

Luchtfoto bedrijventerreinen NaardenAl eerder meldde iLocator dat ook dit jaar weer provinciale HIRB-subsidies konden worden aangevraagd ten behoeve van onderzoek, procesmanagement of fysieke verbeteringen voor de bedrijventerreinen in de regio Gooi en Vechtstreek. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moeten bedrijventerreinen op de prioriteitenlijst van het Provinciaal Herstructureringsplan (PHP) staan. iLocator heeft in overleg met de gemeenten het nodige lobby werk verricht om al bestaande terreinen hoog op de lijst te houden en daar waar nodig nieuwe terreinen te prioriteren.
De Provincie heeft de regio Gooi en Vecht hoog staan als het gaat om regionale samenwerking en de rol die iLocator hierin speelt. Dat deze samenwerking succesvol is, blijkt ook nu weer eens. Desgevraagd heeft iLocator geadviseerd bij de aanvragen die door de gemeenten zijn ingediend en het nodige lobby werk verricht. Al in een vroeg stadium zijn de subsidieaanvragen van de gemeenten in regionaal verband met de provincie besproken. Het goede nieuws is dan ook dat vrijwel alle aanvragen door de Provincie zijn gehonoreerd en daarmee komt een bedrag van ruim € 480.000,- beschikbaar voor de bedrijventerreinen in de regio Gooi en Vecht.
De gemeenten zijn nu aan zet om co-financiering te organiseren. Voor sommige projecten zullen ook eigenaren benaderd worden om te participeren. Bij een aantal projecten zal iLocator een rol blijven spelen.