Regio Gooi en Vechtstreek en de Floriade 2022


iLocator heeft samen met de andere innovatieplatforms iTRrovator, iMMovator en Izovator een voorstel gedaan om de inzet van de regio Gooi en Vechtstreek voor de Floriade 2022 te concretiseren. De gemeente Almere organiseert in 2022 de Floriade. In lijn met het Almere Principle ‘combineer stad en natuur’ wil Almere samen met de Tuinbouwsector komen tot een ‘harmonie tussen rood en groen, tussen stad en land’. Floriade 2022 krijgt daarom het thema ‘Growing Green Cities’ en wordt een proeftuin, waar innovaties op grote schaal in de praktijk worden gebracht. De onderliggende thema’s van de Floriade zijn Feeding (voeding/landbouw), Greening (groen/leefomgeving), Healthying (gezondheid/bewegen & bezinnen) en Energizing (duurzaamheid). De regio wil op deze thematiek inspelen door onze specifieke kennis en innovatieve kracht te bundelen met al het moois wat de regio te bieden heeft aan de bezoekers van de Floriade. De regio wil vertegenwoordigd zijn op het evenement maar vooral bezoekers verleiden om onze regio aan te doen. De thema’s die we verder willen uitwerken zijn al eerder in een propositie aan de Floriade organisatie aangeboden door een bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de regio en is zeer enthousiast ontvangen.
Kort samengevat richt de inzet zich op de volgende thema’s. Het eerste thema is Green field voor “Healthy Urban living”. In dit programma gaat het om de vraag hoe we de gezondheid van inwoners in een stedelijk gebied kunnen managen door op basis van o.a. luchtkwaliteitsmetingen, actief te sturen op gedrag en mobiliteit en een fysieke vertaling in de leefomgeving, bijvoorbeeld de infrastructuur. Het tweede thema is ‘Healthy ageing’. Eén van de grote uitdagingen van onze tijd is dat we allemaal langer leven en daarbij zo lang mogelijk onze zelfstandigheid en autonomie willen behouden, bij voorkeur in goede gezondheid. Maar dat gaat niet vanzelf. We moeten als individuen weer gezonder leren leven. Door gezonder te eten, mentaal en fysiek actief te blijven en tegelijkertijd rust te vinden op de geëigende momenten. Dit vraagt om nieuwe inzichten op het gebied van ruimtelijke ordening en gebieds- en vastgoedontwikkeling. Het derde thema is Healthy leisure: bewegen & bezinnen in het Park van de Toekomst. De regio Gooi en Vechtstreek wordt sinds 2013 internationaal neergezet als Garden of Amsterdam en heeft ingezet op het nog voor 2022 behalen van de Unesco Geopark status. Het innovatieve Park voor bewegen & bezinnen voor bewoners en bezoekers kan stap voor stap en met toepassing van de laatste innovatieve (belevings)producten en oplossingen worden ingevuld tot ‘Park van de Toekomst’ waar je groene longen en een groen hart kunt halen.
Het is belangrijk om nu concrete vervolgacties te ondernemen. 2022 lijkt ver weg, maar na de zomer zal de Floriade organisatie ‘meters willen maken’ en daar willen we bij zijn. Ons voorstel is behandeld in de kersverse Economic Board Gooi en Vechtstreek. De Board heeft enthousiast gereageerd en adviseert om het voorstel uit te werken. Het voorstel wordt in september besproken door de portefeuillehouders Economische Zaken. Hopelijk kunnen we daarna aan de slag. Het is de bedoeling om de uitdaging samen met ondernemers uit de regio en kennisinstellingen op te pakken. Al eerder hebben zich belangstellenden aangemeld. Zodra we groen licht hebben, gaan we los. Mocht u in de tussentijd denken, dit is wat voor mij, meldt u zich dan bij iLocator.