Samen Werken

De markt voor bedrijfshuisvesting is totaal veranderd. Het gaat niet alleen meer om nieuwe terreinen en nieuwe panden maar vooral ook om herontwikkeling en vernieuwing van bestaande terreinen en gebouwen. Een fundamenteel andere opgave die vraagt om een andere aanpak. Met Samen Werken© sluit Did Vastgoedontwikkeling hierop aan: de eigenaren en gebruikers staan centraal en krijgen de ruimte om direct invloed uit te oefenen. Partijen worden heel vroeg  (deels webbased) betrokken in ons ontwikkelproces. Dit geeft ook snel inzicht in de trends , de visie, het draagvlak en de haalbaarheid van een project.

Allereerst gaat het om het inzichtelijk maken van feiten en trends. Dat doen we samen met partijen in de Monitor Werkgebieden©. Op basis van de marktkenmerken werken we binnen 4 maanden een unieke en haalbare visie en een projectconcept uit. Dit geeft op een toegankelijke manier inzicht in de toekomstige kwaliteit en de kosten van een project en de keuzes die gemaakt kunnen worden. Dit kan onder andere gaan over de toekomstvisie, de planopzet en de invulling. De communicatie verloopt in belangrijke mate via de projectwebsite van Samen Werken©. Daar worden partijen lid van een community waarmee we het project verder uitwerken. Onze bedrijvenmanager helpt partijen bij het uitwerken van de visie en/of een concreet project dat past, qua sfeer en prijs. Met Samen Werken©  maken we het voor partijen mogelijk om in nauw overleg transparant hun eigen toekomst te realiseren.

Meer informatie over Samen Werken©? Neem dan contact met ons op.