Website De Where online

Namens AM is Did betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein de Where in Purmerend. AM, Linden Groep en de gemeente Purmerend onderzoeken of het haalbaar is om dit bedrijventerrein te transformeren tot een woonwijk met ca. 120 woningen. Vandaag is de website gelanceerd. Deze site geeft informatie over het project en de planning. Daarnaast wordt via een digitale enquete getoetst of er belangstelling is om op deze plek te wonen en naar welke woningtypes, – groottes en sfeer belangstellenden op zoek zijn. Op basis van deze informatie bepalen partijen of de ontwikkeling van Klein Where haalbaar is.