Samen Werken©

Op de markt voor bedrijfshuisvesting gaat het steeds meer om herontwikkeling en vernieuwing van bestaande terreinen en gebouwen. Een fundamenteel andere opgave die vraagt om een vernieuwende aanpak. Met Samen Werken© sluit Did Vastgoedontwikkeling hierop aan: de eigenaren en gebruikers staan centraal en krijgen de ruimte om direct invloed uit te oefenen. Partijen worden heel vroeg (deels webbased) betrokken in ons ontwikkelproces. Dit geeft snel inzicht in draagvlak en haalbaarheid van een project. Allereerst gaat het om het inzichtelijk maken van feiten en trends. Dat doen we samen met partijen in de Monitor Werkgebieden©. Op basis van de resultaten van de monitor werken we binnen een kort tijdsbestek een unieke visie en haalbaar concept uit. Dit geeft op een toegankelijke manier inzicht in de toekomstige kwaliteit en de kosten van een project en de keuzes die gemaakt kunnen worden. De communicatie verloopt in belangrijke mate via de projectwebsite van Samen Werken©. Daar worden partijen lid van een community waarmee we het project verder uitwerken. Onze bedrijvenmanager helpt partijen bij het uitwerken van de visie en/of een concreet project dat past bij de klant. Met Samen Werken© maken we het voor partijen mogelijk om in nauw overleg hun eigen toekomst te realiseren.

Momenteel is Did Vastgoedontwikkeling namens iLocator betrokken bij de herontwikkeling van het bedrijventerrein Crailo in de regio Gooi en Vechtsreek. De provincie Noord-Holland heeft iLocator gevraagd de vraag naar bedrijfsruimte inzichtelijk te maken en te concretiseren. Het Samen Werken© concept wordt hier ingezet. Belangstellenden worden al vroeg in het proces betrokken en krijgen de ruimte om mee te denken over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Crailo. Voor meer informatie over dit project klik hier, of bezoek de website van iLocator.

Meer informatie over Samen Werken©? Neem dan contact met ons op.