Samen Winkelen©

Het herontwikkelen en vernieuwen van bestaande winkelcentra is de opgave van de toekomst. Winkelcentra verliezen draagvlak, functioneren niet meer naar behoren en ruimten worden slecht verhuurd. Ook woningen die boven de winkelcentra gelegen zijn, voldoen vaak niet meer. Met Samen Winkelen© maakt Did Vastgoedontwikkeling de herontwikkeling van winkelcentra mogelijk vanuit een bottom up benadering. Eigenaren en gebruikers worden in een vroeg stadium betrokken in de planvorming en krijgen de ruimte om mee te beslissen. Dit geeft inzicht in draagvlak en haalbaarheid van een project. Op basis van de marktkenmerken werken wij in een kort tijdsbestek een visie uit voor de herontwikkeling. Dit doen wij in goed overleg en met verschillende partijen. De communicatie verloopt in belangrijke mate via de projectwebsite van Samen Winkelen©. Met Samen Winkelen© maken we het voor partijen mogelijk om in nauw overleg op een transparante manier hun eigen toekomst te bepalen.

Meer informatie over Samen Winkelen©? Neem dan contact met ons op.