Amsterdam, Zuidas OPZUID

Blok 3 van de Zuidschans is onderdeel van het gebied Gershwin op de Zuidas. Het concept is vanuit AM/Zuidschans tot stand gekomen en bestaat uit 46 luxe koopappartementen. Did Vastgoedontwikkeling heeft namens AM en Bouwfonds Vastgoedontwikkeling de uitwerking van het project verzorgd. Door onze strakke aansturing van het ontwerpteam is het oorspronkelijke plan in zeer korte tijd aangepast naar een passend marktconcept. Hierbij is ingezet op een gevarieerd woningaanbod met goede buitenruimtes en een kwalitatief hoogwaardige uistraling. Bij het Projectbureau Zuidas is commitment gecreëerd voor deze aanpassingen door goed en zorgvuldig te communiceren en het Projectbureau vroegtijdig te betrekken bij de voorgenomen (her)ontwikkeling. Het verkoopproces verloopt goed. Er is gestart met de bouw maar er zijn nog appartementen te koop.

Zie de website van OPZUID voor meer informatie.