Gooi en Vechtstreek, Bedrijvenloket

Status: iLocator is opgeheven en de website van het bedrijvenloket is niet langer online. Indien u interesse heeft in dit instrument kunt u contact met ons opnemen.

iLocator heeft in samenwerking met Elba Media en in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek het Bedrijvenloket Gooi en Vechtstreek ontwikkeld. Het Bedrijvenloket is een online instrument dat informatie geeft over bedrijvigheid en het aanbod van vastgoed in de regio. Ondernemers die zich op een nieuwe locatie gaan vestigen, willen van hun toekomstige omgeving natuurlijk alles weten. Sterker nog: de informatie over hun nieuwe werkgebied is doorslaggevend in het uiteindelijke besluit al dan niet op de betreffende plek neer te strijken. Hoeveel bedrijven zitten er op het werkgebied? Welke bedrijfssectoren zijn dominant? Welke ruimte biedt het bestemmingsplan? Hoe ziet het werkgebied er uit? Is er parkmanagement? Voor al dat soort vragen was er tot voor kort nog geen centraal informatiepunt beschikbaar. Met de lancering van het Bedrijvenloket is daar verandering in gekomen. Via dit online portaal kunnen ondernemers gericht zoeken naar een geschikte vestigingslocatie in de regio Gooi en Vechtstreek. Een ondernemer die ruimte zoekt, geeft via de zoekmachine zijn voorkeuren op en belandt zo via verschillende niveaus op potentiële locaties die aan zijn eisen voldoen.

Ed Heijstee van Did Vastgoedontwikkeling was directeur iLocator.