Centrum Amsterdam Noord (CAN)


In Centrum Amsterdam Noord ontwikkelt CZAN (AM, Blauwhoed, Vesteda en Stadgenoot) gefaseerd circa 1400 woningen. Did Vastgoedontwikkeling heeft de projectdirectie gedaan. Per deelgebied zijn er samen met de achterliggende partijen marktconforme visies opgesteld, op basis waarvan afspraken zijn gemaakt met de gemeente. De woningen in het gebied Elzenhagen-Noord zijn voor een belangrijk deel gebouwd in een schitterend openbaar gebied. Er is sprake van een private grondexploitatie. Did Vastgoedontwikkeling heeft de rol van projectdirecteur binnen dit grondbedrijf. In het Stationsgebied is de M1 kavel gerealiseerd. CZAN is initiatiefnemer en heeft het plan tot en met het voorlopig ontwerp uitgewerkt.