Diemen, Punt Sniep

Did Vastgoedontwikkeling ondersteunt de gemeente Diemen bij het voorbereiden en organiseren van een Europese aanbesteding voor een bijzondere ontwikkellocatie. De locatie, Punt Sniep, wordt omarmt door de Muider- en de Weespertrekvaart. Een ‘eiland’ wat vraagt om een gebouw met allure en kwaliteit. Om deze reden wordt er tijdens deze aanbesteding ingezet op de selectie van een marktpartij die het optimum kan vinden in de elementen kwaliteit, duurzaamheid en prijs. Eind 2015 start de aanbestedingsprocedure om vervolgens in het 2e kwartaal van 2016 te komen tot een gunning.