Grasduiners

Tagcloud

Wat wordt de ‘De nieuwe woonopgave’. Uit onderzoek van het EIB blijkt dat de vraag naar nieuwe woningen tot 2020 groot zal zijn. De druk op het stedelijk gebied neemt toe; prijsstijgingen en verdringing zijn het gevolg. Welke vragen naar (hoog)stedelijke woonmilieus zien wij ontstaan in de komende jaren in de (middelgrote) steden in de Randstad en daarbuiten? Met welke woonmilieus en woningtypen kan hierop ingespeeld worden vanuit de markt? Hoe gaan we om met transformatie van bestaand vastgoed en van bestaande locaties in de stad? En hoe kunnen we – gegeven de randvoorwaarden en beperkingen van deze locaties –invulling geven aan de woonwensen? Dat zijn de uitdagingen waar we voor staan.

We zijn ervan overtuigd dat het gaat om een kwalitatieve invulling van deze opgave. Met ons product Grasduiners spelen we hierop in.

Grasduiners is een duurzame woonbuurt met lef en organisatiekracht, bewust anders voor betrokken mensen die samen een buurtschap willen maken. Met een eigen buurtcultuur in avontuurlijk groen, verankerd aan de stad. De bewoners van Grasduiners willen verder kijken en er zijn voor elkaar. Ze zoeken harmonie en balans en weten dat je een gezonde levensstijl en een rechtvaardige samenleving zelf maakt. En dat je het milieu beschermt als je daar moeite voor doet. Grasduiners is anders opgezet. Met woonhofjes als buurtkamers op een landschappelijk ingericht veld met grassen en bloemen. Om ruimte te bieden voor eigen initiatief en spontane activiteiten. Er komen ook kruiden- en moestuinen en in de buurtschuur is iedereen welkom. Kernbegrippen zijn Healthy Ageing, Duurzaamheid en samen ontwikkelen en beheren.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op.