Gemeente Alphen aan den Rijn

De fusiegemeente Alphen aan den Rijn is per 1-1-2014 ontstaan uit Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. De afgelopen jaren is vanuit het projectbureau Boskoop gewerkt aan een ambitieuze opgave van ruimtelijke projecten. De opgave omvatte de realisatie van ongeveer 1.500 woningen verdeeld over diverse projecten, diverse voorzieningen (centrumplan en 2 brede scholen) en vele infra-projecten (80 mio). Vanuit het projectbureau is gestructureerd en projectmatig gewerkt aan de opgave. Door open en transparant te communiceren zijn projecten in alle politieke rust gerealiseerd. De planontwikkeling is voorspoedig verlopen en een groot deel van de project is inmiddels gerealiseerd of in uitvoering. Galtjo van Zutphen was verantwoordelijk voor de opzet en leiding van het projectbureau in nauwe samenwerking met een team van interne en externe deskundigen.