Hilversum, Kerkelanden, Samen Werken©

Kerkelanden 1
Het bedrijventerrein Kerkelanden (17 hectare, 94 bedrijven, 1700 arbeidsplaatsen) in Hilversum is een gemengd terrein dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele grote (kantoor) panden die deels leeg staan. Did Vastgoedontwikkeling heeft in opdracht van de gemeente Hilversum een visie voor de revitalisering van het terrein uitgewerkt. Het is gelukt om ondernemers en eigenaren te organiseren en samen een visie op te stellen. Hiertoe zijn de ‘Kerkelanden Principles’ opgesteld, bestaande uit een dynamische visie en strategie om Kerkelanden te revitaliseren. Centraal hierin staan de kracht van het gebied en de ondernemers en eigenaren. De Principles zijn uitgangspunten voor concrete jaarplannen. Onze partners in dit proces waren naast de gemeente Hilversum, gebruikers, ondernemers, eigenaren, Werkgroep Keurmerk veilig Ondernemen en de Kamer van Koophandel.

Status: werkzaamheden afgerond.