Gooi en Vechtstreek, iLocator, Samen Werken©


iLocator was de regionale ontwikkelingsmaatschappij met als doel het in stand houden en verbeteren van werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek zodat de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven in de regio verbeteren. Did Vastgoedontwikkeling was aangesteld als directeur van iLocator. De werkzaamheden zijn beëindigd en stichting iLocator is in januari 2017 opgeheven.

Over iLocator:
iLocator verbond de belangen van ondernemers, gemeenten, ontwikkelaars en beleggers. Zij deed dit door het continu inzichtelijk maken van de dynamiek van bedrijvigheid en vastgoed op de werkgebieden door middel van de Monitor Werkgebieden en de daarop gebaseerde trendrapporten. Daarbij kon iLocator helpen met het opstellen van een toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie voor een werkgebied.
iLocator had zich op de kaart gezet als één van de toonaangevende partijen als het gaat om het vertalen van beleid naar concrete activiteiten en projecten. iLocator had bijvoorbeeld voor de provincie Noord-Holland de vraag naar bedrijfsruimte op het werkgebied Crailo geconcretiseerd. iLocator werkte daarbij nauw samen met ondernemers, overheid, ontwikkelaars, beleggers, ondernemersverenigingen en de Kamer van Koophandel.
Daarnaast had iLocator het Bedrijvenloket Gooi en Vechtstreek gelanceerd. Dit was een online instrument dat ontwikkelt is om ondernemers die op zoek zijn naar ruimte te helpen. Het Bedrijvenloket geeft op interactieve kaarten informatie over de werkgebieden: hoeveel bedrijven zijn er gevestigd, welke bedrijfssectoren, hoe ziet het werkgebied eruit, is er parkmanagement en wat wordt er te koop en te huur aangeboden? Op de website van het Bedrijvenloket kon een ondernemer concrete wensen aangeven zodat de locaties van zijn voorkeur eruit rollen.