Gooi en Vechtstreek, iLocator, Samen Werken©


iLocator is de regionale ontwikkelingsmaatschappij met als doel het in stand houden en verbeteren van werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek zodat de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven in de regio verbeteren. Did Vastgoedontwikkeling is aangesteld als directeur van iLocator.

iLocator verbindt de belangen van ondernemers, gemeenten, ontwikkelaars en beleggers. Zij doet dit door het continu inzichtelijk maken van de dynamiek van bedrijvigheid en vastgoed op de werkgebieden door middel van de Monitor Werkgebieden en de daarop gebaseerde trendrapporten. Daarbij kan iLocator helpen met het opstellen van een toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie voor een werkgebied.
iLocator heeft zich inmiddels op de kaart gezet als één van de toonaangevende partijen als het gaat om het vertalen van beleid naar concrete activiteiten en projecten. Recentelijk heeft iLocator voor de provincie Noord-Holland de vraag naar bedrijfsruimte op het werkgebied Crailo geconcretiseerd. iLocator werkt daarbij nauw samen met ondernemers, overheid, ontwikkelaars, beleggers, ondernemersverenigingen en de Kamer van Koophandel.
Daarnaast heeft iLocator het Bedrijvenloket Gooi en Vechtstreek gelanceerd. Dit is een online instrument dat ontwikkelt is om ondernemers die op zoek zijn naar ruimte te helpen. Het Bedrijvenloket geeft op interactieve kaarten informatie over de werkgebieden: hoeveel bedrijven zijn er gevestigd, welke bedrijfssectoren, hoe ziet het werkgebied eruit, is er parkmanagement en wat wordt er te koop en te huur aangeboden? Op de website van het Bedrijvenloket kan een ondernemer concrete wensen aangeven zodat de locaties van zijn voorkeur eruit rollen.

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden van iLocator en gratis diverse bijeenkomsten bijwonen en profiteren van de samenwerking met ondernemers, overheid, ontwikkelaars, beleggers, ondernemersverenigingen en de Kamer van Koophandel? Op de website van iLocator kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij houden u dan op de hoogte.