Stichting Monitor Werkgebieden

Monitor Werkgebieden 1

De Monitor Werkgebieden is een product van Stichting Monitor Werkgebieden. Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen Elba-Rec en Did Vastgoedontwikkeling.

Wat zijn de grootste bedrijfssectoren op de werkgebieden in uw regio? Hoeveel werknemers werken er op de werkgebieden in uw gemeente? En wat is het leegstandspercentage op een bepaald werkgebied?

Op deze en nog veel meer vragen geeft de Monitor Werkgebieden antwoord. Door middel van digitale kaarten, tabellen en diagrammen wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt hoe de werkgebieden er nu voor staan, maar wordt er ook inzicht gegeven in de dynamiek; hoe ontwikkelt de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het vastgoed zich? Door een unieke koppeling van de databestanden van het Kadaster, LISA, BAG, NVM en Dataquote is informatie over de economische bedrijvigheid en het vastgoed nu integraal beschikbaar.

In de monitor vindt u alle informatie over werkgebieden in de regio: gevestigde bedrijven en werkgelegenheid, maar ook het aanbod en leegstand van bedrijfsonroerend goed, beschikbare kavels en transacties in één systeem. De gegevens worden op verschillende schaalniveaus gepresenteerd. Er is informatie beschikbaar op het niveau van de kavel, werkgebied, gemeente en de regio.

Met dit monitorsysteem kan het vestigingsklimaat voor ondernemers geoptimaliseerd worden. Het verschaft de benodigde actuele informatie om een juiste analyse te maken en geeft beleidsinformatie waarop de juiste adviezen kunnen worden gegeven en beslissingen kunnen worden genomen.

De Stichting Monitor Werkgebieden heeft een basis monitor ontwikkeld. Deze kan in samenwerking met de klant worden uitgrebreid naar een monitor die past bij de wensen en eisen van de klant. In een Plan van Eisen wordt onder andere het gebied gedefinieerd, de schaalniveaus bepaald en worden de thema’s uitgewerkt waarover de monitor informatie moet geven. Per thema worden de kenmerken bepaald die getoond moeten worden op de kaarten en in de tabellen en grafieken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn de percelen, de bedrijfssectoren, het aantal medewerkers, het aanbod, leegstand en de transacties.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk de website Monitor Werkgebieden