Expertteams, Ministerie BZK

Voor belangrijke ruimtelijke projecten die vast dreigen te lopen kan er op verzoek van lokale partijen namens de minister een impuls/aanjaagteam van BZK worden samengesteld. Hiertoe is een groep van 8 á 10 zeer ervaren experts beschikbaar met uiteenlopende deskundigheden. Doel is om projecten vanuit de stedelijke vernieuwing, Vinex en/of krimpregio’s een dusdanige zet in de rug te geven dat het project weer verder kan. Op verzoek van lokale partijen (gemeente, corporatie, zorgaanbieder, ontwikkelaar e.a.) wordt een team gevormd van veelal 2 deskundigen die aan de slag gaan om het project vlot te trekken. Galtjo van Zutphen van Did vastgoedontwikkeling was onderdeel van diverse impuls- en expertteams. Zijn advisering betrof onder andere de commerciële en financiële beoordeling van projecten alsook het herstellen van onderling vertrouwen tussen partijen. Cruciaal in deze processen is kennis van werkwijze en belangen van partijen, doorgronden van proces en inhoud, en het (ver)binden op bestuurlijk en uitvoerend niveau.