Noordwijk, Offem-Zuid

In Offem-Zuid in Noordwijk, grenzend aan het landgoed, vindt een gebiedsontwikkeling plaats bestaande uit circa 400 woningen. In overleg met de gemeente Noordwijk wordt het programma, het stedenbouwkundig plan en het planologisch kader verder uitgewerkt. Naar verwachting worden in 2019 bouwrijpe kavels opgeleverd en kan worden gestart met de bouw.

 Did Vastgoedontwikkeling is gedelegeerd ontwikkelaar in opdracht van Campri BV, een samenwerking van A.S.R en Noorlander Bouw.