Amsterdam, Waterlandplein

AI Waterlandplein Amsterdam

Het Waterlandplein is het centrum van Nieuwendam-Noord in Amsterdam. Het project wordt herontwikkeld door Ymere in samenwerking met AM. Did Vastgoedontwikkeling heeft namens Ymere de projectdirectie gedaan. Alle registers zijn open gegaan om dit project te realiseren. Natuurlijk is de basis een commercieel en haalbaar concept, maar met dit soort projecten gaat het ook, en misschien wel vooral, om het managen van het proces. Winkeliers en bewoners serieus nemen en verleiden en overtuigen om draagvlak te krijgen. In een langjarig traject ontstaat een hechte en zelfs warme band, waardoor partijen elkaar wat gunnen. Maar er zijn ook spijkerharde onder- handelingen met winkeliers over verplaatsingen gevoerd. We hebben de overheid op de hielen gezeten om de benodigde besluiten te krijgen en hebben desondanks een prima relatie onderhouden. Dat kan ook niet anders in een compex en langjarig project. Het Waterlandplein is inmiddels opgeleverd en is prachtig! Zie voor meer informatie de website van het Waterlandplein.

Status: werkzaamheden afgerond