CRAILO, IETS VOOR UW BEDRIJF?


Bent u op zoek naar een mooie locatie voor uw bedrijf? Het voormalige militaire terrein Crailo, gelegen aan de A1 in het Gooi, ondergaat de komende jaren een metamorfose.Naast wonen en groen komt er ook ruimte voor bedrijvigheid. De provincie Noord-Holland ontwikkelt het gebied gefaseerd en heeft iLocator gevraagd een markttoets te doen naar de interesse bij ondernemers in dit gebied. Crailo, iets voor uw bedrijf? Via de website van iLocator kunt u zich registreren en wordt u op de hoogte gehouden.

De Provincie heeft ruimtebehoefte voor bedrijvigheid op deze plek vastgesteld en werkt deze behoefte verder uit in een ontwikkelstrategie. De komende periode onderzoekt iLocator de interesse die bedrijven en ondernemers hebben in Crailo. Er wordt onderzocht onder welke randvoorwaarden, tegen welke prijs en op welke termijn bedrijven zich op Crailo zouden willen vestigen. iLocator stelt geïnteresseerden daarbij een aantal vragen die op de website van iLocator, via een enquête, beantwoord kunnen worden. Er zijn mogelijkheden voor bedrijven om een eigen gebouw neer te zetten, maar er is ook ruimte in de bestaande gebouwen. Nieuwe gebouwen worden zorgvuldig in het landschap ingepast.
Crailo ligt in drie gemeenten (Bussum, Hilversum en Laren) en grenst direct aan de Bussumerheide én aan de A1. Het gebied sluit aan de westkant aan op de bebouwde kom van Bussum. Crailo omvat de terreinen van de voormalige Palmkazerne en een asielzoekerscentrum (AZC- terrein).

Ruimte voor ideeën
iLocator werkt met de methodiek Samen werken©. Bijzonder aan deze aanpak is dat geïnteresseerde ondernemers en investeerders in een heel vroeg stadium bij de planvorming worden betrokken. Door het invullen van een enquête, ontstaat een goed beeld van de werkelijke vraag, zodat een realistisch plan kan worden opgesteld.

Contact
Voor vragen over de markttoets, Crailo of iLocator: Roos van Weert van ILocator is uw aanspreekpunt op 0346-283711.