Gemeenteraad stemt in met ruimtelijke randvoorwaarden Leyensetuin
15.10.21

Gemeenteraad stemt in met ruimtelijke randvoorwaarden Leyensetuin

De gemeenteraad van De Bilt heeft tijdens de raadsvergadering van 30 september 2021 ingestemd met de ruimtelijke randvoorwaarden voor de Leyensetuin. Dit besluit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het voormalige politiekantoor aan de Leyenseweg en de naastgelegen volkstuinen in Bilthoven tot een woningbouwlocatie.

Op de locatie van het voormalige politiekantoor en de naastgelegen volkstuinen heeft de gemeente samen met ontwikkelcombinatie Aalberts en DID en het adviesteam van buurtbewoners de afgelopen anderhalf jaar samengewerkt aan de totstandkoming van deze voorwaarden. De ruimtelijke randvoorwaarden stellen onder andere de bouwhoogte, het aantal woningen en de beoogde architectuurstijl vast. De gemeenteraad heeft ingestemd met een plan van drie appartementengebouwen met in totaal 52 appartementen, waarvan maar liefst 36 in de betaalbare huur (sociaal en middenhuur). De overige appartementen worden in de vrijesector huur of koop aangeboden. Daarnaast omvat het plan 16 eengezinswoningen. Alle woningen liggen rond een royale, groene binnenruimte die geschikt is als ontmoetingsruimte voor bewoners en omwonenden.
Wethouder Smolenaers: “We hebben in onze gemeente een groot woningtekort. Er is veel behoefte aan appartementen. Ik ben blij dat er nu een plan is vastgesteld wat betaalbaar is voor de Biltse woningzoekende en past bij waar het meeste behoefte aan is.”

Ontwerp
Met de vaststelling van de ruimtelijke randvoorwaarden gaat de ontwikkeling naar een volgende fase. De ruimtelijke randvoorwaarden vormen de basis voor het verdere ontwerp van de gebouwen. Op verzoek van het adviesteam vormt de jaren ‘30 architectuurstijl van de vorige eeuw de inspiratiebron in de verdere planuitwerking. Deze architectuurstijl sluit aan bij de bebouwing in de directe omgeving.

Vervolg
De ruimtelijke randvoorwaarden worden de komende periode vertaald in een bestemmingsplan. De komende tijd wordt onderzocht op welke manier er bij de toewijzing voorrang kan worden gegeven aan inwoners van de gemeente De Bilt. Daarnaast wordt er in gesprek met SSW, de beoogde afnemer van sociale en middenhuur appartementen, gekeken of er voorrang voor starters en senioren mogelijk is Deze huurwoningen worden te zijner tijd aangeboden via WoningNet. Het is niet mogelijk vooraf in te schrijven voor een sociale of middenhuur woning.
Geïnteresseerden voor een koop- of vrijesector huurwoning binnen de Leyensetuin kunnen zich vrijblijvend aanmelden via de website leyenseweg.info.

Bink Park
In ontwikkeling | Bilthoven

Bink Park