Meesterschap

We leggen de lat hoog
Toolbox

Om vastgoed en gebieden te ontwikkelen, moeten we ook onszelf blijven ontwikkelen. Dit doen we door van elkaar en van anderen te leren. Op inhoudelijk gebied en op persoonlijk vlak. We bekijken iedere opgave altijd vanuit meerdere kanten door elkaar te betrekken en samen te evalueren.

We organiseren regelmatig themasessies met externe deskundigen. Bijvoorbeeld voor inhoudelijke verdieping in een onderdeel van ons vak zoals fiscaliteit of juist iets praktisch als timemanagement. We trekken ons jaarlijks terug voor onze Did Denk Dagen (vertragen, reflecteren en nieuwe ideeën genereren) en Did Doe Dagen (de nieuwe ideeën concretiseren).

Talent én ervaring: een combinatie die werkt

Onze jongste aanwas koppelen we aan meer ervaren ontwikkelaars. Zo leren de junioren het vak en groeien zij in het Did-DNA. Onze meer ervaren medewerkers leren op hun beurt van de frisse blik van de junioren, waardoor we elkaar constant aanvullen. Samenwerking is dan ook erg belangrijk binnen Did. We coachen elkaar op effectief gedrag en houden elkaar zo scherp. Onze kennis en vaardigheden delen we ook graag met samenwerkingspartners en opdrachtgevers en komt ten goede aan onze klanten. Did is voor ons vanzelfsprekend.

Did Doe Dagen 2020

Did Doe Dagen 2020

Teambuilding

Teambuilding

Meesterschap voor onze koper

De toekomstige bewoners zijn uiteindelijk de mensen waar we het voor doen. Daarom hebben we speciale aandacht voor de reis die zij maken naar een thuis dat goed bij hen past. In alle fases van het ontwikkelproces is er aandacht voor de klant: we streven ernaar hen te boeien, te binden en uiteindelijk blij te maken.

Dit doen we door vroeg te starten met het delen van informatie over een project, helder te communiceren en mensen te betrekken d.m.v. bijvoorbeeld enquêtes en informatie- en inspraaksessies. Hierin leggen we in verschillende fases van het ontwikkelproces keuzes voor aan potentiële kopers, zoals woningtypen, woninggrootte, invulling van het groen, parkeeroplossingen, collectieve voorzieningen e.d. Door evaluaties na ieder project en het doorvoeren van verbeteringen blijven we ook over dit onderdeel van ons vak constant leren. 

Toolbox jpeg