Gezond Wonen - Vitaal Leven

Did vinden wij belangrijk!

Did Vastgoedontwikkeling gaat in al haar projecten uit van het principe Gezond Wonen - Vitaal Leven. Omdat wij denken dat dit een blijvende maatschappelijke ontwikkeling is, maar vooral ook omdat het in onze genen zit. We zijn net zoals heel veel mensen steeds meer bezig met bewust leven voor onszelf én de wereld om ons heen.

We ontwikkelen woningen en woonomgevingen waar mensen de vrijheid hebben om, samen of alleen, richting te geven aan de toekomst op een manier die bij hen past. Zo willen wij bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen.

Toolbox

Het principe Gezond Wonen - Vitaal Leven wordt in al onze projecten gewaarborgd. Dit doen wij aan de hand van de door ons ontwikkelde toolbox. Het helpt ons te bepalen welke kleine en grotere ingrepen passend zijn voor de specifieke locatie van het project. We kijken hierbij naar de verschillende ruimtelijke niveaus - de woning zelf, het gebouw of het blok en de bredere woonomgeving. En hoe elke ingreep bijdraagt aan de thema’s Verbinding, Gezond & Veilig en Autonomie & Ontplooiing.

Toolbox jpeg