Amsterdam, Broekmanhuis

De coöperatie Broekmanhuis, bestaande uit de toekomstige bewoners, heeft onlangs ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de woningen. De komende periode wordt het plan voor de transformatie van het voormalig schoolgebouw in Amsterdam West naar woningen verder uitgewerkt.

Lees meer >

Leiderdorp, ROC-locatie

Engelendaal Ontwikkeling – een samenwerking tussen Did Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw – en de gemeente Leiderdorp hebben op 20 februari een handtekening gezet onder de exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling van de voormalige ROC-locatie.

Lees meer >

Wonen is Meervoud

Nieuwe woonvormen die een gezonde levensstijl en gezond ouder worden bevorderen. Dat willen wij bereiken. Door die woonvormen samen te bedenken, beter te maken en te realiseren.

Lees meer >