Wonen is meervoud

Nieuwe woonvormen die een gezonde levensstijl en gezond ouder worden bevorderen. Dat willen wij bereiken door die woonvormen samen te bedenken, beter te maken en te realiseren. Wij hebben dit open ontwikkelingsprogramma opgericht om onze ideeën te delen en kennis te verwerven, om onze projecten te verbeteren en die van anderen. Wonen is Meervoud is een activiteit van Did Vastgoedontwikkeling in samenwerking met kennispartners.

Mensen moeten elkaar tegen willen komen, met elkaar activiteiten willen ondernemen en soms uit hun isolement gehaald willen worden. De bewoners zijn vanaf het begin betrokken en kunnen vorm geven aan de ruimtelijke opzet en de architectuur en zelf de buitenruimte gaan beheren. Wij willen dat de bewoners zelf organisatiekracht ontwikkelen door ze te ondersteunen met specifieke faciliteiten en tools op maat.

Wij werken vanuit een gemeentelijke woonvisie en vanuit een specifiek gebied omdat ouderen graag in hun omgeving willen blijven wonen. We testen met workshops voor geïnteresseerde bewoners hoe de wijze van samenleven, de gemeenschappelijke ruimten en de woningen eruit kunnen zien om de ambitie uit de woonvisie te realiseren en te kunnen voldoen aan de behoeften uit de wijk.

Wij zijn in staat risicodragend projecten te realiseren met woningen in de vrije huur- en koopsector. Voor sociale huur werken we samen met corporaties en voor extramurale zorg met zorginstellingen.

Meer informatie over Wonen is Meervoud? Neem dan contact met ons op of kijk op www.wonenismeervoud.nl.