Coehoorn

Arnhem

Op een steenworp afstand van Arnhem Centraal ontwikkelen we Coehoorn Plot 1. Het gebouw is direct gelegen aan het Coehoornpark; straks een groene oase in de stad met ruimte voor ontmoeten en ontspannen. Deze plek wordt getransformeerd naar een creatieve hotspot; een bruisende plek met een mix van wonen en werken.  

Wij ontwikkelen Coehoorn namens de Stichting Coehoorn Centraal, een burgerinitiatief voor de creatieve herontwikkeling van het Coehoorngebied in Arnhem. In het Coehoornpark worden nog twee locaties ontwikkeld. De projecten zijn onderdeel van de vastgestelde gebiedsvisie ‘Coehoorn Creatieve Wijk’  van de Gemeente Arnhem. Deze wijk vormt straks de creatieve verbindingsroute tussen Museum Arnhem, ArtEZ en de binnenstad. 

Coehoorn Plot 1 bestaat uit een tweelaagse plint met ca. 1.200 m2 aan werkruimte voor de creatieve sector. Deze plint heeft een transparant karakter en bevat grote te openen delen naar het park. Hierboven bevinden zich drie bouwlagen met 24 appartementen in de sociale huur. Ook bevindt zich hier een gemeenschappelijke daktuin voor bewoners. Het gebouw beschikt over een ondergrondse parkeergarage voor bewoners en voor gebruikers van de bedrijfsruimten.  

Ontmoeten wordt in en rondom het gebouw op allerlei manieren gefaciliteerd; tussen bedrijven, bewoners, omwonenden en geïnteresseerden. Ontmoetingen vinden plaats rondom de open plint, in het park, in de daktuin en in de collectieve ruimte die gerealiseerd zal worden op de kop van het gebouw, aan de Korte Coehoornstraat. Het nieuwe Coehoornpark wordt ontworpen in samenspraak met omwonenden.  

Door middel van diverse natuurinclusieve inpassingen wordt de relatie van het gebouw met de omgeving verder versterkt. Het gebouw biedt onder andere plaats aan nestkasten voor vogels en beplanting in de daktuin en langs de westgevel. Daarnaast wordt door middel van retentiekratten regenwater opgevangen.  

Rondom het Coehoornpark ontstaat een bruisende plek waarin wonen, werken, ontmoeten en groen samenkomen op een unieke centraal gelegen locatie.   


Locatie

Facts & Figures:

Status
In uitvoering
Rol
Gedelegeerd ontwikkelaar
in opdracht van Stichting Coehoorn Centraal
Architect
Hoogte 2 Architecten
Aannemer
Welling Bouw
Jaar
2019 - heden
Plaats
Arnhem
Programma

24 sociale huurwoningen, ca. 1.200 m2 bedrijfsruimte voor de creatieve sector en een parkeergarage met 18 parkeerplaatsen en een fietsenstalling.