Stedenbouwkundig plan Hembrugterrein

Zaanstad

Het Hembrugterrein in Zaanstad wordt een gemengd terrein voor wonen, werken, kunst en cultuur en natuur. Het terrein is door verschillende kwaliteiten en de uitstekende ligging in de Metropoolregio Amsterdam een interessante locatie met veel potentie om verder te verdichten. Het Hembrugterrein is binnen het Noordzeekanaalgebied een van de ontwikkellocaties waarbij woningbouw (totaal 120.000 m²) een speerpunt vormt in de transformatie van dit gebied.

In opdracht van Hembrug B.V. begeleidde en coördineerde wij het opstellen van het stedenbouwkundig plan in samenwerking met o.a. Bura Urbanism, Strootman Landschapsarchitecten, Goudappel en vele anderen. Dit stedenbouwkundig plan betreft de uitwerking voor onder meer het landschap, de openbare ruimte, het programma en de ruimtelijke inpassing hiervan en vormt de basis voor het bestemmingsplan. Maart 2022 is het stedenbouwkundig plan goedgekeurd door de gemeente.

Facts & Figures:

Status
Gerealiseerd
Rol
Gedelegeerd ontwikkelaar
Jaar
2021 - 2022
Plaats
Zaanstad
Programma

Circa 1000 woningen, parkeren en voorzieningen