Samen Starten

Het ontwikkelen van woningen is fundamenteel veranderd. Onze rol is vooral het zo goed mogelijk helpen van de klant in het realiseren van zijn woonwensen. Met Samen Starten© sluit Did Vastgoedontwikkeling hierop aan: de klant krijgt de ruimte om direct invloed uit te oefenen op zijn woning. Al vroeg in ons ontwikkelproces wordt de klant rechtstreeks (deels webbased) betrokken bij de planuitwerking. Dit geeft snel inzicht in de haalbaarheid.

Op basis van de marktkenmerken werken wij binnen een kort tijdsbestek iets unieks uit: een consument gereed product. Dit geeft op een toegankelijke manier inzicht in de kwaliteit en prijs van de woning en de keuzes die de klant kan maken. Keuzes in bijvoorbeeld planopzet, architectuur, indeling van gevels of plattegronden en het afwerkingsniveau van de woning. Indien mensen geïnteresseerd zijn, dan registreren zij zich op onze projectwebsite van Samen Starten©. Daarmee worden zij lid van een community waarmee we het project verder uitwerken. Onze consumentenmanager helpt de klant bij het samenstellen van een eigen woning die past qua sfeer en prijs. Door nauw samen te werken met onder andere de architect, de aannemer en de gemeente wordt de ontwikkeltijd ingekort en kunnen er in een vroeg stadium vaste prijzen worden afgegeven. Met Samen Starten© maken we het voor de klant mogelijk om zijn eigen droomwoning te realiseren.

Meer informatie over Samen Starten? Neem dan contact met ons op.